احمد قلندری

سمت : نايب رئيس دوم

  

 آدرس : خيابان ولی عصر - نبش عدالت 49 - ساختمان گلستان  طبقه سوم - واحد 7

  تلفن دفتر :2237544 - 2241173 - 0171 ( 98)

 فاكس:   2237544 - 0171 (98)

تلفن مزرعه :  6620780

  موبايل: 2700-175-0911

 

E-mail:AHMAD_GHALANDARI@GNCCIM.COM                                        

Web site : www.gnccim.com/ghalandari.html