فرآورده ـ اطلاعات

شركت بين المللی لوزا (Luzza) در كانادا يكی از بزرگترين صادر كننده های دام در دنيا می باشد که نه تنها در كانادا بلكه درI NG شمال آمريكا نیز  مطرح میباشد دردرجه اول لوزا براي تقريبا دو سوم كل كانادا و خارج از آن دام های اصيل را  صادر می نماید .اعضای مشاركت ژنتيك دامی كانادا  CLGA) ) لوزا می توانند يك بسته كامل ژنتيك را دراسرع وقت عرضه نمايند .

 

تخصص  

شركت بين المللی لوزا يك كمپانی است كه هدفش برقراری خريد و فروش دام هاي كانادايی در سراسر جهان است . دام های شيری و جرسی جزء اولين صادرات اين كمپانی می باشد  اين مورد براي توليد مثل ديگر دامهای شيری ،‌گوشتی ، خوك ، گوسفند ، بزها و اسب ها نيز استفاده می شود .

 

عملكرد كنونی جغرافيايی

بازاريابی لوزا در سراسر جهان ، كاركنانی با تسلط به چهار زبان مختلف دارد . ما درپی ارسال كالا در اقسانقاط جهان هستيم و می توانيم براي خريدارانمان با بهترين خدمات، آماده سازی و سرويسدهی كشتيرانی را  نیز فراهم كنيم . برای شركت ما فرقی نمی كند كه كشتی شما شامل  تنها  يك حيوان يا يك محموله كامل كشتی باشد كه از نظر كيفيت و دقت   در کار ما يكسان می باشد.

 

اولويت معاملات جغرافيايی ـ استراتژی

شركت بين المللی لوزا يك شركت صادراتی است كه كليه  فروش های خود را از روی يك قانون جهانی انجام می دهد . ما محدوديت مرزی نداريم .

 هر چندمتمرکزترین خريد و فروشهای ما در امريكای لاتين مخصوصا درمكزيك و آرژانتين می باشد ، در حال حاضرمشغول تنظيم مذاكرات با عربستان ، سودان، مولداوی و الجزيره نیز میباشیم .

تمام پرسشهای شما  قابل قبول هستند و شايد در اينجا جواب داده شده باشند:JORGE A. LUZZA
P.O. BOX 279
STREETSVILLE - ONTARIO - CANADA L5M 2B8
TEL (905) 873-0061
FAX (905) 873-0062